Neimenovano

Delujemo na področju t.i. Industrijskega Interneta Stvari (Industrial Internet of  Things) in Industrije 4.0 ter ponujamo rešitve prediktivnega upravljanja  proizvodnje in vzdrževanja strojev, ki vključuje zajem, hrambo, ter  obdelavo podatkov in vizualizacijo rezultatov in napovedi v realnem času.
Slednje omogoča naročnikom doseganje višje  razpoložljivosti in izkoriščenosti proizvodnih sredstev, zmanjšanje  operativnih stroškov ter povečanje kakovosti izdelkov.
Cilj  implementacije tovrstne rešitve je zagotoviti zajem podatkov iz  proizvodnih strojev in zagotoviti napredno tehnološko platformo (programsko orodje), ki  na podlagi napredne  analize velike količine podatkov (t.i Big Data) omogočala analitsko,  napovedno (prediktivno) upravljanje proizvodnje in sprejemanje odločitev v realnem času.

Related Projects