Amibit

V podjetju Amibit d.o.o. smo na osnovi večletnega razvoja na področju sistemov energetske učinkovitosti in optimizacije energetskih virov prepoznali svojo poslovno priložnost in se zaradi velikega potenciala in znanja na tem področju odločili razviti lasten visokotehnološki krmilnik in sistem celovitega upravljanja z napravami in energetskimi viri na kompleksnejših poslovnih, storitvenih in industrijskih objektih.

Razvili smo centralno upravljalni sistem za optimizacijo porabe energetskih virov, ki bo s povezovanjem obstoječih naprav v stavbah preko pametnih vmesnikov v oblačnem sistemu skrbel za regulacijo naprav in optimizacijo na mikro nivoju. Amibitov centralno informacijski sistem po vnaprej nastavljenih algoritmih optimizira delovanje povezanih naprav, kar ustvarja prihranke pri samem delovanju. Prihranki se gibljejo med 10 in 40 odstotki.

Pri upravljanju naprav, ki so porabniki električne energije, bo sistem z naprednim spremljanjem trenutne porabe in analizo pretekle porabe skrbel za kontinuirano porabo brez ustvarjanja koničnih moči, ki predstavljajo težave za distributerje električne energije in zaradi obvladovanja katerih se proizvede veliko več električne energije, kot jo dejansko celoten elektroenergetski sistem potrebuje. V procesu upravljana toplotne energije v stavbah bo naš sistem skrbel za optimizirano delovanje ogrevalnega sistema oziroma dotoka energije v posamezni prostor na objektu, kjer bo naš sistem nameščen. Na ta način rešujemo težavo, ki nastane ob vse večjem številu naprav in povezljivosti.

V prihajajočem svetu interneta stvari je eden od glavnih pomislekov za prehod v sistem upravljanja naprav na daljavo varnost takšnega sistema z vidika vdorov in nepooblaščenih dostopov do naprav, na katere imamo možnost vplivati. Zaradi tega smo se v podjetju odločili, da bomo za sistem upravljanja naprav dvignili varnost komunikacije med napravami in oblačnim sistemov na najvišji varnostni nivo z uporabo simetrične in asimetrične kriptografije, ki je primerljiva s trenutno zaščito bančnih sistemov. Tako visok nivo zaščite komunikacije na nivoju krmilnikov interneta stvari in oblačnim sistemom je v svetu interneta stvari novost in prepričani smo, da se bomo s takšno rešitvijo lahko predstavili na trgu kot podjetje z varnim in zanesljivim sistemom in tehnologijo, ki spada v kategorijo »Internet stvari in internet prihodnosti«.

Vsi podatki (o temperaturi, porabi plina in elektrike, ustvarjeni toploti) ki jih program preko žične ali brezžične povezave zbira v oblaku, se samodejno analizirajo ter predstavijo uporabniku v obliki tabel in grafov. Uporabnik lahko nato glede na prikazane informacije in predloge spremlja in upravlja naprave v realnem času.

Related Projects