Neimenovano

ORVI Consultus in organizacijska vitalnost

ORVI Consultus je svetovalna hiša sodobnega managementa in upravljanja s človeškimi viri. Naši strokovnjaki si izkušnje nabirajo že od leta 1995. Osredotočamo se na celovito raziskovanje in ohranjanje vitalnosti organizacij ter na razvoj sistemov vodenja zaposlenih.

Organizacijska vitalnost je sposobnost organizacije za soočanje z izzivi, ki jih prinaša poslovanje, oziroma sposobnost proaktivnega delovanja, odzivanja, preživetja. Odvisna je od:

  • individualne vitalnosti posameznih članov (ali hočejo in ali zmorejo),
  • jasnosti poslovnega modela (vizija, cilji, strategije, viri),
  • vpliva, ki ga ima delovanje sistemov vodenja in vodij na zaposlene (percepcija pravičnosti?)

Po naši raziskavi podjetja zaradi pomanjkanja vitalnosti povprečno izgubijo 2.000 EUR na zaposlenega na leto. Pojavljajo se tudi druge indirektne posledice.

Related Projects